Mindya Rock Fest

mindyarockfest.com

Миндя Рок Фест 2009

By on 26.05.2016

През 2009 фестивалът бе само една вечер, с три гостуващи групи. Местният фолклорен хор откри
фестивала, като това се превърна в традиция за всяка следващо издание.